Det store spillet når et nytt nivå, steigan.no

Kinas utenriksminister Wang Yi har vært på en tour de force i Sentral-Asia for å trekke opp de lange samarbeidslinjene mellom landene i regionen. Han har besøkt Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan, hvorav de to siste er fullverdige medlemmer av Shanghai Cooperation Organisation (SCO) der også India og Pakistan er medlemmer, mens Iran og Afghanistan har observatørstatus. […]

Sun Zhuangzhi, administrerende direktør for SCOs kinesiske forskningssenter, oppsummerer det hele: organisasjonen er i stand til å komme med en plan som binder sammen politisk stabilitet, økonomisk og sikkerhetsutvikling og et veikart for infrastrukturutvikling.

Taliban er enig. Talsmann Suhail Shaheen har understreket: «Kina er et vennligsinnet land som vi ønsker velkommen til gjenoppbygging og utvikling av Afghanistan.»

Taliban sier også at de ikke vil tillate at noen makt skal bruke Afghanistan som base for angrep på Kina. Her ser man altså konturene av en allianse mot den uigurterrorismen som særlig USA og Tyrkia har fyrt opp under.

Wang Yi har allerede gjort det klart overfor Islamabad – Pakistan er SCO-medlem – at det er behov for å etablere en trilateral mekanisme, med Beijing og Kabul, for å fremme en gjennomførbar politisk løsning til Afghanistan mens man tar seg av sikkerhetsproblemene.

Her, fra Kinas synspunkt, handler det om den flerlags økonomiske-korridoren Kina-Pakistan (CPEC), som Beijing planlegger å innlemme Kabul i. Her er en detaljert oppdatering av framdriften til CPEC. Byggesteinerne i dette byggverket inkluderer avtalen som ble inngått mellom China Telecom og Afghan Telecom allerede i 2017 for å bygge et Kashgar-Faizabad fiberoptisk kabelsystem og deretter utvide det mot et Kina-Kirgisistan-Tadsjikistan-Afghanistan Silk Road-system.

Direkte koblet til dette er avtalen som ble undertegnet i februar mellom Islamabad, Kabul og Tasjkent om å bygge en jernbane som faktisk kan etablere Afghanistan som et sentralt veikryss mellom Sentral- og Sør-Asia. Kall det SCO-korridoren. Läs artikel