Det finsk-svenska försvarssamarbetet diskuteras på arbetsmöte i Helsingfors, puolustusvoimat.fi/sv

Representanter för Finlands och Sveriges försvarsmakter sammanträder 19–20 september 2016 i Helsingfors på sitt arbetsmöte gällande utvecklandet av det militära finsk-svenska samarbetet. Huvudtemat för mötet är att följa upp verkställandet av det bilaterala samarbetet och på vilket sätt det kan fördjupas.

Det militära samarbetet mellan Finland och Sverige baserar sig på en arbetsplan för utvecklande av Finlands och Sveriges försvarssamarbete. Planen undertecknades i maj 2014. Utifrån den har länderna försökt finna områden för militärt samarbete såväl på kort som på lång sikt. Läs artikel