Det finländska krigsståndet, svenska.yle.fi

Finland ligger högst i topp vad gäller försvarsviljan i Europa. Vi är mer krigstokiga än både Ryssland och Sverige. Men vad beror det på?

Enligt en undersökning är 74 procent av finländarna redo att gå ut i krig för att försvara fosterlandet. Undersökningen är gjord av Gallup International år 2015.

I undersökningen ligger Turkiet på andra plats på 73 procent medan Ukraina är det tredje mest försvarsvilliga landet i Europa på 72 procent. Ryssland är på fjärde plats på 59 procent. Enligt undersökningen är 55 procent av Sveriges befolkning beredda att gå ut i krig.

Varför är just Finland så krigstokigt?..

Den finska försvarsviljan påverkas både av vår historia och samtid.

– Det finns en stolthetsaspekt över att vi har överlevt, trots våra krig. Och den här tanken förs vidare i dag av olika organisationer som har med försvarsmakten eller försvarsandan att göra.

Bland annat veteranorganisationerna är starka föreningar i Finland.

– Vi tar del av en hel del åsikter som stöder den allmänna värnplikten, och som stöder tanken om att ha ett starkt försvar, säger Laura…

Laura Kolbe menar också att den finska försvarsviljan kan kopplas till vår relation till statsmakten. En nation behöver känna att det dom har är värt att försvara.

– Det har också att göra med att uppfattningen om staten Finland. Staten ses fortfarande som en positiv angelägenhet, alltså värd att försvaras. Läs artikel