Det blir en Natoutredning – trots allt! Lars Ingelstam 25 juni

Under lång tid har företrädare för den borgerliga alliansen krävt att en offentlig utredning ska tillsättas för att klarlägga förutsättningarna för ett svenskt Nato-medlemskap. Regeringen, som inte avser att söka medlemskap i Nato, motsätter sig detta. Men nu sjösätts på enskilt initiativ och utan bindningar till partier eller organisationer en Natoutredning. Om detta berättar här Lars Ingelstam, en av utredningens två sekreterare. Läs artikel