Sommarrepris: Det behövs ett biskopsbrev om försvaret, Per Blomquist, skovdenyheter.se

Vi återpublicerar här en artikel för sommarläsning (Utgivarna)

”Dags för nytt biskopsbrev”, skrev prästen Markus Hagberg i Kyrkans i en artikel om fred och försvar för vårt land.

Artikeln fick ett mycket positivt mottagande av militär sakkunskap och publicerades genast på sajten alliansfriheten.se.

 Markus Hagberg, före detta ordförande för M i Skara, insåg att försvarat svenskt markterritorium ”i kombination med fortsatt neutralitet är för freden av utomordentlig betydelse”. Ja, fred för Sverige – med betydelse för hela Europa. Ett indirekt defensivt försvarat svenskt markterritorium är till skydd för alla Sveriges omgivande parter, särskilt för Ryssland.[…] En ny bok, Sex överbefälhavare söker en roll av generallöjtnant Carl Björeman, visar att politikerna med felaktigt alternativt bristande intresse gjort Sverige naket vad gäller vårt lands försvar – Carl Bildt med ”smalare och vassare” mot grannen i öster, Fredrik Reinfeldt med försvaret som särintresse. Ja, så har dessa och andra politiker, inte minst S, skött landets säkerhet sedan andra världskrigets slut, framgår i nämnda bok.
Nu skall 168 miljarder kronor gå till ”smalare och vassare”, trots att behovet gäller ett bredare och tryggare försvar. Kyrkan tiger medan allianspartierna och tydligen delar av S uttalar sig för allians med USA/Nato, anfallsberedda även inom vårt närområde. Detta borde kristenheten vända sig emot.
Biskopar och övriga kyrkoledare bör hörsamma prästen Markus Hagbergs (M) kloka råd med ett biskopsbrev som kan ge goda argument för ett trovärdigt fredsbevarande försvar inom en rimlig kostnadsram. Läs artikel