Det avvikande svenska försvaret

Tomas Augustsson, en av Svenska Dagbladets många kompetenta näringslivsreportrar, kommenterar (4/1) en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut. (Myndigheten tillkom den januari 2001 genom en sammanslagning av tidigare institutioner, främst bland dem Försvarets forskningsanstalt, FAO, och fick sitt namn i samma stund som totalförsvaret började avvecklas.) Rapporten jämför Sveriges satsningar på sitt militära försvar med de närmaste grannländernas.

Sveriges militära prioriteringar utmärks av tre saker. De är ekonomiskt snåla, de är tekniktunga och de är personalfattiga. Augustsson ansluter sig till den syn som generallöjtnant Carl Björeman flera gånger gjort sig till tolk för, senaste i antologin Försvaret främst, att den inhemska försvarsindustrin – det militärindustriella komplexets hjärta – har tillåtits styra medelstilldelningen. Detta har gått ut över folkförsvaret, vars idé icke desto mindre är fast förankrad i den allmänna opinionen.