Det är viktigt att tala öppet även om kolumnister, Carl Björeman

I Svenska Dagbladet (5/2) skriver kolumnisten Niklas Wiklund under rubriken ”Viktigt att tala öppet om risken för krig”. Det är ytligt sett ett gentlemannamässigt försök att stödja arméchefen Anders Brännström som har blivit kritiserad för att ha varnat för att Sverige ”kan vara i krig inom några år”.

Men saken har en djupare innebörd, och den handlar lika mycket om Wiklunds som om Brännströms åsikter. Det är enligt min mening viktigt att det talas öppet om båda dessa.

För egen del har jag kritiserat Brännström. Inte för hans varning i och för sig, utan därför att han gjort det på ett sådant sätt att han har stärkt den reformfientlige försvarsministern Peter Hultqvist i dennes uppenbara strävan att fördröja en nödvändig förstärkning av det nationella försvaret.

Niklas Wiklund skriver var fjortonde dag sin kolumn. Det är i regel välskrivna stycken om aktuella säkerhets- och försvarspolitiska ämnen. Men läsaren blir vilseledd om hon eller han inte känner till Wiklunds grundinställning till hur Sverige skall försvaras. Den redovisade han i sin kolumn i Svenska Dagbladet den 18 september förra året, under rubriken ”Fjärrbekämpare behövs som ÖB”.

Valet står enligt Wiklund mellan å ena sidan skalförsvar, bestående av fjärrstridskrafter med stridsflygplan ur flygvapnet, ubåtar och fartyg ur marinen och arméns luftvärn, och å andra sidan djupförsvar, i huvudsak bestående av arméförband med huvuduppgift att möta en motståndare som redan klivit i land på svenskt territorium. Wiklunds prioritering för framtiden är mycket tydlig: ett skalförsvar med ett starkt flygvapen, marin och luftvärn måste prioriteras.

I en blänkare på Svenska Dagbladets ledarsida (5/2) erinrar Hain Rebas, tidigare estnisk försvarsminister, om ett drag i det rådande  militärpolitiska läget som Niklas Wiklund märkligt nog inte har tagit upp i sina kolumner: ”Region Gotlands företrädare är på väg att uppträda som nyttiga idioter för utländsk makt.” Anledningen till Rebas’ omdöme är att Region Gotland vill låta Ryssland investera ytterligare 50 miljoner i Slite hamn. När Ryssland under senare år tillämpat sina moderna hybridmetoder, har man börjat med icke-militära metoder i infiltrerade områden. Wiklunds skalförsvar kommer till korta i sådana fall.

Svenska Dagbladets nyhetssidor (4/2 och 5/2) är fyllda av uppgifter om att försvarets kostnader rusar i höjden. Om tidningens uppgifter är riktiga är det kostnaderna för det högteknologiska skalförsvaret som rusar i höjden.

Niklas Wiklund svävar i sin kolumner högt ovanför verkligheten både

när det gäller det militärpolitiska läget och när det gäller försvarsekonomin. Han fyller en enda funktion: som spinndoktor vilken direkt gynnar ubåts- och flygbolaget SAAB, indirekt försvarsminister Peter Hultqvist och arméchefen Anders Brännström i deras fördröjning av erforderliga åtgärder för att stärka det nationella försvaret.

Carl Björeman är pensionerad generallöjtnant