Det är Sven Hirdman som sprider myter, Tomas Bertelman, Johan Molander och Sven-Olof Peterson på DN.se 22 juni

Kommentar från utgivarna: Tomas Bertelman, Johan Molander och Sven-Olof Peterson menar att Sven Hirdman sprider myter om Ryssland.Trots att två av dem varit Moskvaambassadörer tar de inte upp en central punkt i Sven Hirdmans artikel, nämligen att oavsett vad man anser om Ryssland måste man väga in att ryssar ser det som en inringning då Nato utvidgar österut och stödde omvälvningen i Ukraina. Detta är inte samma sak som undfallenhet för en stormakt utan realpolitik och nykter småstatsrealism. Att bortse från det och hävda svenskt medlemskap i Nato är inte att medverka till att sänka spänningarna i vårt närområde.

Artikeln på DN.se:

Om missförstånd upprepas tillräckligt många gånger kan de komma att framstå som sanning. Vår kollega Sven Hirdman har under de senaste åren med energi och inte utan egen högljuddhet upprepat sina teser om Ryssland och svensk säkerhetspolitik så många gånger – senast på DN Debatt 19/6 – att de riskerar få en patina av etablerad sanning, snarare än att framstå för vad de är: en hårt vinklad och selekterad tolkning av den ryska utvecklingen, av den geopolitiska logiken och av förhållandet mellan små och stora stater.Läs artikel