Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina. Även statliga och icke-statliga aktörers påverkan i insatsområden som Mali diskuterades, liksom det fortsatta arbetet med EU:s strategiska kompass. […]

Den gemensamma uppfattningen var att EU och andra internationella aktörer behöver agera samlat för att motverka etablering av den så kallade Wagnergruppen i Mali. Sverige ser med mycket stor oro på uppgifterna om att Wagnergruppen bedriver aktiviteter i Mali. Läs pressmeddelande