Desinformation – Laurén har fel om Lipponen

I seminariet ”Russia and the Nordic Countries” på Voksenåsen i Oslo den 27 oktober deltog politiker och forskare från de nordiska länderna och Ryssland, bland andra Paavo Lipponen, Finlands statsminister 1995–2003 och den finska riksdagens talman 2003–2007, samt Uffe Ellemann-Jensen, dansk utrikesminister 1982–1993.

I referatet nedan påstår Anna-Lena Laurén att Paavo Lipponen ”anser att Finland borde gå med i Nato”. Detta föranledde Lipponen att svara:

Anna-Lena Laurén skriver (HBL 29.10) i artikeln ”Säkerhetspolitikens nordiska irgångar” att jag anser att ”Finland borde med i Nato”. Det anser jag inte och gjorde det klart under konferensen på Voksenåsen i Oslo den 27 oktober. Jag förespråkade starkt Finlands nuvarande säkerhetspolitiska linje mot Uffe Elleman-Jensens bagatellisering av vårt försvar och möjligheten för bilateralt försvarssamarbete med Sverige.

Paavo Lipponen

Helsingfors

SÄKERHETSPOLITIKENS NORDISKA IRRGÅNGAR

Av Anna-Lena Laurén

– Europa kan inte införa sanktioner och sedan ta tillbaka dem. Har man gått in för straffåtgärder mot Ryssland gäller det att hålla fast vid dem, att inte visa svaghet. Men nu finns det en risk för att EU försöker krångla sig ner ur trädet man har klättrat upp i. Medan Putin förnöjt tittar på, sade Elleman-Jensen.

– Man kan sitta i all evighet och räkna upp alla fel som Ryssland har gjort. So what? Nu gäller det att hantera situationen som den är. Precis som Merkel gör, sade Lipponen.

Han och Elleman-Jensen är av helt olika åsikt om hur Europa ska tackla situationen i Ukraina. Elleman-Jensen anser att EU måste ha en principfast politik mot Ryssland och att man är inne på ett sluttande plan om man erkänner att Ryssland har legitima intressesfärer. Lipponen säger att det är ett faktum att Ryssland har sina intressen och att statsmannapolitik innebär att man skapar en situation där nivån av förtroende aldrig sjunker så lågt att Ryssland ser sig tvunget att invadera för att skydda dem. Elleman-Jensens utgångspunkt är principiell, Lipponens realpolitisk. Bägge kan argumentera för sin sak. Till saken hör att Lipponen knappast kan anklagas vara en Putinkramare med tanke på att han anser att Finland borde gå med i Nato…

Att Finland inte vill ta på sig ansvaret för att försvara de baltiska länderna är något som den finländska statsledningen ofta har signalerat. Själv tolkar jag den här oviljan som en av orsakerna till den estniska presidenten Toomas Hendrik Ilves ofta formulerade irritation mot Helsingfors.

 

Ur Hufvudstadsbladet 29/11 2016.