Denne advarselen bommer, dagbladet.no

Sjefen for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, advarer mot utenlandske forsøk på å påvirke høstens stortingsvalg. I et intervju med Aftenposten sier han at det foreløpig ikke er avdekket signifikante forsøk på å påvirke den politiske situasjonen. Dette kan endre seg når vi kommer nærmere valget, mener Stensønes. Russland og Kina pekes ut som de mest sannsynlige aktørene i forsøk på å blande seg inn i stortingsvalget. […]

Vi står overforen trussel det er all grunn til å ta på alvor. Samtidig er det ikke uviktig hvordan denne håndteres. E- sjef Stensønes har nok rett i at Norges forhold til Nato og USA vil være et mål for påvirkningsoperasjoner. I Aftenposten trekker han fram «diskusjoner om norsk basepolitikk, utplassering av de amerikanske bombeflyene på Sørlandet og det amerikanske marinekorpsets øvelser». E-sjefen sier dette er forsøk på å holde de store allierte ute av Norge.

Denne tilnærmingener uheldig. Her blander e-sjefen sammen legitim og demokratisk debatt med utenlandske påvirkningsoperasjoner. Å være kritisk til at regjeringen uthuler norsk basepolitikk gjennom økt amerikansk tilstedeværelse i Norge, er ikke noe knefall for fremmede makter. Tvert imot er slike synspunkter ofte knyttet til behovet for et sterkere nasjonalt forsvar. Läs ledaren