Den svenska exporten av krigsmateriel 2017, isp.se

Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till ca 11,3 miljarder kronor under 2017. Detta är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för ca 82 procent av det samlade exportvärdet.
– Värdet på den faktiska exporten av krigsmateriel ökade något under 2017. Brasiliens köp av JAS 39 Gripen är den främsta orsaken till ökningen. Det kan även noteras att den överväldigande delen av det samlade exportvärdet går till EU och andra samarbetsländer, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP. Läs pressmeddelande