Den svenska armén återvänder till Gotland

Svenska Yle

Den svenska regeringen ska föreslå att ett kompani permanent placeras på Gotland, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist till Dagens Nyheter. Sverige minskade på arméns storlek år 2005 och sedan dess har Gotland varit demilitariserat. Regeringens förslag skulle innebära att kompaniet på Gotland skulle bestå av ungefär 130 soldater.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/03/12/den-svenska-armen-atervander-till-gotland