Den ryska militäraktiviteten vid Östersjön ökar, svenska.yle.fi

Det ryska militärflygets aktivitet i Östersjöregionen nådde en ny toppnivå under förra året, säger Försvarsmaktens kommendör general Jarmo Lindberg till Lännen Media. Jämfört med läget år 2012 har den ryska flygtrafiken kring Östersjön ungefär trefaldigats.

Ryssarna brukar fortfarande tidvis göra flygningar utan fastställd plan och utan att kontakta flygledningen. Inte heller transpondern är alltid påkopplad. Också till havs är Ryssland för närvarande den största aktören i Östersjön.

Lindberg anser dock inte att det skulle föreligga något direkt militärt hot mot Finland för närvarande. Ryssland har inte vidtagit sådana militära åtgärder som medvetet riktats mot Finland. Läs artikel