Den russiske militærmakten i nord, Ståle Ulriksen, Bergens Tidene

Nordområdene er først og fremst et maritimt operasjonsteater for russerne. Russland har fire militærdistrikter, men i tillegg ble en ny Arktisk kommando opprettet i 2014. Denne kommandoen er underlagt Nordflåten og altså ledet av en admiral – ikke en general.

Alle de russiske styrkene i nord, også bakke- og luftstyrker, er underlagt Nordflåten.

Nordflåtens viktigste oppgave er å sikre og opprettholde Russlands strategiske kjernefysiske andreslagskapasitet, altså evnen til å avskrekke et kjernefysisk angrep på Russland. Denne ivaretas av store atomdrevne ubåter med interkontinentale ballistiske missiler. De aller fleste tilhører Nordflåten.

Disse ubåtene kan ha inntil 200 atomstridsladninger om bord. Dette er Russlands livsforsikring. Admiralen i nord vil neppe gjøre noe som kan svekke evnen til å beskytte disse ubåtene. Det vil også være usedvanlig dumt av Norge å foreta seg noe som kan true dem.

Russland har små bakkestyrker i nord, bare tre brigader. Om en krig skulle bryte ut i Øst-Europa er den russiske hæren for svak til at store bakkestyrker kan flyttes nordover. En krig her nord vil i hovedsak utkjempes av de styrkene som står der i utgangspunktet. Dette betyr at Russland ikke har kapasitet til å erobre og okkupere store landområder i Norden. Läs artikel