Den finska och svenska arméns gemensamma planeringsövning främjar samverkan, maavoimat.fi

Den finska och svenska armén övar planering av operationer och samverkan på arménivå inom Övre Lapplands område under tiden 16 – 20.8.2021. Målsättningen för övningen är att utveckla samverkan mellan den finska och svenska armén och göra samarbetet med svenskarna ännu smidigare än tidigare.

Under övningen ökar man finländarnas och svenskarnas ömsesidiga kunskaper om varandras styrkor, materiel, utrustning samt taktiska tänkande. Vidare planerar man den framtida samverkan och utvecklandet av samarbetet i fortsättningen. Läs pressmeddelande