Den danska spionsaken, riksdagen.se

Skriftlig fråga  av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Tre domare från Vestre Landsret har utgjort granskningskommission för den så kallade danska spionsaken, som briserade för drygt ett år sedan. Sverige är ett av de länder som antas ha varit fall för informationsinhämtning.

Försvarsminister Trine Bramsen sände hem fem medarbetare från Forsvarets Efterretningstjeneste. De gavs därmed skulden för att ha överträtt sina befogenheter. Efter att kommissionen nu meddelat sitt frikännande beslut den 13 december förklarar Trine Bramsen följande i en skriftlig kommentar: ”Den konklusion er jeg selvsagt meget tillfreds med.”

Att övervakning skett råder det inte några tveksamheter om i Danmark. Därmed får de domare som utgjort granskningskommission sägas ha slagit fast att något olagligt eller kritiserbart inte utförts av Forsvarets Efterretningstjeneste. Således måste ansvaret sökas på politisk nivå.

Det torde ställa den så kallade danska spionsaken i nytt ljus i förhållande till länder vilka kan anats ha medborgare, företag eller institutioner avlyssnade av danska myndigheter.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att på något sätt agera mot den danska regeringen efter att en kontrollkommission nu frikänt fem avstängda tidigare medarbetare vid Forsvarets Efterretningstjeneste som ansvariga för den tidigare uppmärksammade spionsaken, vilken även berörde Sverige? Läs den skriftliga frågan