Debatt: Ska bara halva Sverige försvaras? ltz.se

Sten Bredberg

Under hela min yrkestid inom försvaret intill regementet A4: s nedläggning 1997/1998, låg vårt fokus på att försvara Sverige, hela Sverige var än angriparen kunde tänkas anfalla.

Fram tills att hela Östersunds garnison lades ner 2006 ändrades fokus alltmer åt förmåga till internationella insatser. Inom försvaret och politiken smög sig en uppfattning in, att ett krig i Europa och ett anfall mot Sverige var inget rimligt alternativ.

Från dag ett har jag tillhört den minoritet, som hävdat: ”Läs historien, var inte så blåögda”. […]

Försvarsmakten av i dag är organiserad efter de uppgifter som den haft de senaste 10 – 20 åren. En otrolig koncentration till Stockholmsområdet och ett högkvarter (HKV), där alla karriärbefattningar finns. Som ett skrämmande exempel kan nämnas att chefen för Militärregion Norr (MRN) med ansvar för halva Sveriges yta, när det gäller planering och försvarsförberedelser endast har överstes grad. Läs artikel