Debatt om FN-stadgans våldsförbud och Svenska FN-förbundet

GABELIC VILL GÅ RUNT VÅLDSFÖRBUDET, Lars-Gunnar Liljestrand

Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic bemöter den 22 april min kritik av förbundets tolkning av FN-stadgan och hävdar att han visst värnar om den men säger samtidigt att den måste förändras. Han skriver om regeringar och ledare inte kan eller vill ta sitt ansvar övergår det till världssamfundet som skall agera i enlighet med just FN-stadgans åtgärdstrappa.

Här döljer Gabelic vad Svenska FN-förbundet egentligen menar.Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic bemöter den 22 april min kritik av förbundets tolkning av FN-stadgan och hävdar att han visst värnar om den men säger samtidigt att den måste förändras. Han skriver Om regeringar och ledare inte kan eller vill ta sitt ansvar övergår det till världssamfundet som skall agera i enlighet med just FN-stadgans åtgärdstrappa. Här döljer Gabelic vad Svenska FN-förbundet egentligen menar” Läs artikeln

VI VÄRNAR STADGAN – MEN OCKSÅ VÄRNLÖSA MÄNNISKOR, Aleksander Gabelic

Jo då, Svenska FN-förbundet värnar FN-stadgan. Till skillnad från Lars-Gunnar Liljestrand, FiB-juristerna, värnar vi också skyddet för alla de människor som varje dag dödas och skadas i konflikter som inte kunde förutses när FN:s medlemsländer enades om stadgan för 70 år sedan. Läs artikeln.

VÅLDSFÖRBUDET TJÄNAR SVERIGE, Lars-Gunnar Liljestrand

FN-stadgan (1945) har syftet att rädda kommande släktled undan krigets gissel. Grundbulten var därför artikel 2(4)med det generella våldsförbudet. Artikeln är en folkrättslig norm, jus cogens, det vill säga en rättsregel som är absolut och tvingande och som staterna inte kan göra avsteg från ens genom överenskommelser.Stormakterna i säkerhetsrådet fick vetorätt, men för att balansera deras makt skrev man in det absoluta våldsförbudet vilket var i de mindre staternas intresse. För det alliansfria Sverige med målet att vara neutralt i krig var vetorätten i rådet en förutsättning för medlemskapet 1946. Läs artikeln.