Dåtiden är en dålig vision av framtiden, svd.se

Fredrik Johansson, krönikör

”Den som har visioner borde gå till doktorn.” Detta uppriktiga – för att inte säga brutala – påpekande gjordes 1980 av den tyske socialdemokraten och dåvarande förbundskanslern Helmut Schmidt. Schmidt fick frågor om företrädaren Willy Brandts visioner i det stundande förbundsdagsvalet. Han var inte imponerad. I en omfattande samling spänstiga Schmidt-citat sticker detta ändå ut. När västtyskarna gick till valurnorna gav de den visions- men ingalunda färglöse Schmidt fortsatt förtroende. […]

Om visionärerna på Schmidts tid talade om framtiden, för att slippa bry sig om nutiden, så talar dagens visionärer om dåtiden, för att slippa bry sig om både nutiden och framtiden.

”Make America Great Again”, med mer betoning på ”again” än på ”great”. Och med uppmaningen ”make” med diffus adress. Den passivt aggressiva förhoppningen som politisk idé. Eller brexitkampanjens ”Take back control!”. Återställ och ta tillbaka.

På de svenskasocialdemokraternas hemsida får man veta att Stefan Löfven på 1 maj 2018 ”satte (…) ord på något många hade längtat efter – en långsiktig vision om vilket Sverige vi vill bygga.”

Då många tydligen hade längtat efter denna långsiktiga vision är det kanske onödigt att upprepa vad Stefan Löfven då sa, men i alla fall: ”Låt oss göra det kommande decenniet till det starka samhällets revansch!” Inte bara ett återtåg till något som gått förlorat. Utan en revansch, närmast en vedergällning. Läs artikel