Därför säger vi nej till Nato, Anders Österberg (S) ersättare utrikesutskottet och Alexandra Völker (S) ledamot försvarsutskottet, Folkbladet

…Natoförespråkarna använder ofta Ryssland som argument för att Sverige bör ansluta sig till försvarsalliansen. Att om vi får en konflikt i Baltikum riskerar Sverige att dras in i konflikten och då stå utan stöd.

Även vikten av att stå upp för och stötta länderna runt Östersjön används ofta som argument för varför Sverige ska gå med i Nato. Problemet med argumentationen är att ett svenskt medlemskap skulle få direkta konsekvenser för det säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen.

Om Sverige går med i Nato utan Finland, blir de en ö omgivna av Nato-länder och därmed mycket utsatta. Om Sverige och Finland går med tillsammans är sannolikheten stor att det bidrar till ökade spänningar i regionen.

Utvecklingen i Ryssland är klart oroväckande. Ett allt mer aggressivt militärt beteende i kombination med inskränkta friheter för media är ett par exempel. Men att rysskräcken används som medel för att lägga om hela Sveriges säkerhetspolitik är direkt oansvarigt. Läs artikel