Dåraktigt lägga ned flygverkstad, Hans Bulow, sydostran.se

Det som beslutades av FMV, Försvarets materielverk år 2013 är en skandal. En totalt tondöv myndighet beslutade då att lägga ned flygverkstaden på F 17 i Kallinge.

Sydöstran berättar på nyhetsplats att FMV numera återanställer flygtekniker i Kallinge. Det som fackklubben Seko sade före nedläggningen av flygverkstaden visade sig vara rätt. Seko-klubbens ordförande Jan Salomonsson konstaterar i en intervju för Sydöstrans reporter Jens Svensson att FMV:s beslut ”är det sämsta beslut som överhuvudtaget har fattats”. Den socialdemokratiske försvarspolitikern Peter Jeppsson från Blekinge konstaterar att ”sent skall syndaren vakna”. Allan Widman, L, som är försvarsutskottets ordförande säger till Sydöstran: – Detta bekräftar att det var ett misstag att stänga ned flygverkstaden från första början. […]

Man behöver inte vara expert för att förstå att en flygflottilj som ligger intill Sveriges marinbas och i närheten av den ryska flottbasen i Baltijsk på andra sidan Östersjön måste ha en verkstad på flottiljen. Alla försvarspolitiker har en läxa att lära när det gäller omorganisationer i försvaret. Det är politiker som skall styra – inte byråkrater på FMV.[…]

När spänningarna ökat i Europa mellan Ryssland och Nato och i Östersjöområdet måste F17 naturligtvis ha sin flygverkstad på rätt plats i Kallinge. Läs ledaren