Danmarks försvarsminister besökte Sverige, regeringen.se

Danmarks nya försvarsminister Trine Bramsen besökte Sverige den 30 augusti. Peter Hultqvist tog emot under en ceremoni på Kastellholmen i Stockholm. Ministrarna diskuterade bilateralt försvarssamarbete, det säkerhetspolitiska läget i norra Europa, internationella operationer och andra aktuella försvarspolitiska frågor av gemensamt intresse.

Sverige och Danmark skrev i januari 2016 under ett samförståndsavtal på försvarsområdet. Sedan dess arbetar den danska och svenska försvarsmakten med att implementera avtalet som syftar till att fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet avseende flyg- och marinstridskrafter, bl.a. genom ökad tillgång till respektive lands luftrum. Ett fördjupat svensk-danskt samarbete stärker det nationella försvaret och förmågan att genomföra operationer i närområdet.

Under mötet diskuterades även internationella samarbeten, bland annat initiativ inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, gemensamt deltagande i det brittiskledda JEF (Joint Expeditionary Force) samt samarbete inom ramen för internationella insatser. På agendan stod också ländernas nationella försvarspolitiska inriktningar under den kommande femårsperioden. Läs pressmeddelande