Daniel Olin: Trump valde att inte ena Nato, svenska.yle.fi

Efter att som presidentkandidat kallat Nato för en förlegad organisation kunde president Donald Trump ha gjort det som amerikanska presidenten brukar göra; betona försvarsalliansens säkerhetsgarantier, artikel 5, Natos kärna.

Men Donald Trump lät bli.

Istället läxade han upp sina Natoallierade för att de inte satsar tillräckligt mycket pengar på försvaret.

– 23 av 28 länder betalar ännu inte det de borde betala. Det här är inte rättvist för människorna och skattebetalarna i USA, dundrade Trump i sitt tal…

Istället konstaterade han att två procent är ett minimum och menade att flera Natoallierade är skyldiga amerikanerna pengar…

Men faktum kvarstår, president Donald Trump valde i samband med sitt första besök i det splitternya Natohögkvarteret i Bryssel att leverera en salva och struntade i att bekräfta säkerhetsgarantierna.

Det är utan tvivel ett hårt slag i ansiktet för Nato som hoppats på ett starkt stöd av Trump…

President Trump besök i Natohögkvarteret lämnade inte bara flera obesvarade frågor utan också en försvarsallians som är mer splittrad än någonsin tidigare.Läs artikel