Centern motar Nato i grind

Hufvudstadsbladet, 10 juni 2016

Centern ska slå fast att Finland inte är på väg att ansöka om Natomedlemskap. Det säger Matti Vanhanen som ska utses till partiets presidentkandidat under partidagen i Seinäjoki.
Statsministerpartiet Centerns partikongress ska ta fram ett utrikes- och säkerhetspolitiskt ställningstagande under veckoslutet. Enligt riksdagsgruppens ordförande Matti Vanhanen (C) kommer det knappast att skilja sig från Finlands nuvarande linje.

– Partidagen bör slå fast att vi inte är i färd att ansöka om Natomedlemskap. Att Finland och Sverige står utanför Nato hör till de bästa sätten att bevara stabiliteten och tryggheten, säger han.
Regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse väntas säga ungefär samma sak. Vanhanen säger att han inte känner till den exakta ordalydelsen, men framhåller att det bara är semantik.

– Regeringsprogrammets linje kvarstår. Vi ansöker inte om medlemskap i Nato, men vi avstår inte heller optionen. Det är snabbt sagt, men själva debatten måste vara mycket djupare än så, också under presidentvalskampanjen.

Centerns blivande presidentkandidat diskuterade utrikes- och försvarsfrågor med Europaparlamentarikern Anneli Jäätteenmäki (C) och ambassadör René Nyberg precis inför partidagsöppningen i Seinäjoki på fredagen. Alla tre är eniga om att Finland ska fortsätta att fördjupa sitt försvarssamarbete med Sverige.

”Sverige överraskar inte”

Det är fullt möjligt att Sverige kan få en Natopositiv regering redan efter nästa val. Frågan är då om Sverige är berett att ansöka om Natomedlemskap utan att Finland är med på noterna. Vanhanen tror ändå inte att svenskarna lämnar in någon ansökan så länge Socialdemokraterna är emot medlemskapet.

– Sverige går inte med i Nato med en liten folkmajoritet. De har tvåhundra år av fred bakom sig och tar inte så stora beslut utan en bred uppslutning.

Nyberg och Jäätteenmäki gör samma bedömning – svenskarna överraskar inte Finland även om det blir ett maktskifte i Sverige.

– De ordnade ju folkomröstning om euron, och nu talar vi ändå om en fråga som berör trygghet och säkerhet. Då är det viktigt att hela folket är med, säger Jäätteenmäki.
Vanhanen talar varmt för mer försvarssamarbete med Sverige, men avfärdar tanken på en försvarsallians länderna emellan som ”orealistisk”. Han säger också att Finland bör värna om sin goda relation till Ryssland, också på sikt.

Läs mer (kräver inloggning): https://www.hbl.fi/artikel/centern-motar-nato-i-grind/