Carl Bildt skriver brev till Trump, Lars-Gunnar Liljestrand

Washington Post publicerade den 9 januari ett öppet brev till USA:s tillträdande president Donald Trump från sjutton europeiska beslutsfattare och offentliga debattörer.

I brevet uppmanar man Trump att stå fast vid sanktionerna mot Ryssland. I annat fall är risken att de som värnar om en euro-atlantisk orientering kan demoraliseras.

Brevets författare, från länder i Rysslands grannskap, varnar Trump för att se Putin som en trovärdig internationell partner och hänvisar istället till sina egna staters roll som USA:s allierade. Detta förtydligas med att man har ställt upp i USA:s krig:

”Vi var med er i Afghanistan. Vi tog risker tillsammans och offrade söner och döttrar tillsammans. Vi försvarar vår gemensamma transatlantiska säkerhet som en enad front.”

Vidare hävdas att man är med i en fördragsenlig allians med USA:

”Som era avtalsförbundna allierade vädjar vi till den amerikanska administrationen och kongressen att stå fast vid försvaret av våra gemensamma mål och intressen för fred, frihet och atlantisk styrka.”

Undertecknarna talar inte som privatpersoner utan genom sitt språkbruk utger de sig för att representera sina stater.

Det är otillbörligt att en tidigare stats- och utrikesminister från det alliansfria Sverige påstår att vi är en allierad till USA.

Man kan konstatera att Bildt är den enda personen från Norden som skrivit under. Ingen från vare sig alliansfria Finland eller Nato-länderna Norge och Danmark finns med bland undertecknarna. Kanske känner ansvariga där att man inte bör ställa upp på den här typen av närmast devota solidaritetsbetygelser.

Kriget i Afghanistan har för folken i Europa utmålats som en kamp för demokrati, kvinnors rättigheter, flickskolor med mera. Nu talar brevskrivarna klartext. Det handlade om att stödja USA, vilket också alla initierade som följt kriget varit på det klara med men förtigits för väljarna i väst.

Bildt har även i egenskap av Sveriges utrikesminister uppträtt som vapenbroder till USA. I Washington Post skrev han 2010, tillsammans med Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, att Europa skall hjälpa USA i Afghanistan och att USA kan räkna med Europa som allierad partner och vapenbroder.

Den svenska regeringen bör markera mot den här sortens solokörningar, där Sverige används i ett stormaktspel. Det görs tydligast genom att de svenska soldaterna tas hem från Afghanistan.