Bygger ned Heimevernet, Ole Dag Kvamme, AldriMer.no

Regjeringen vil bygge ned Heimevernet fra 42 000–35 000 mannskaper og sette større antall av dem i nord enn før. Sjøheimevernet foreslås nedlagt innen 2020.

Heimevernet i nord bygges opp. Distriktsstabene i Troms og Finnmark styrkes ved at de tilføres ekstra personell. Møre og Fjordane heimevernsdistrikt legges ned, staben blir borte, og områdene legges under andre distrikter.

Dette er hovedpunktene om Heimevernet i regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, i proposisjon 151, som ble lagt frem fredag.

Heimevernet bygges ned fra 42.000 til 35.000 innen 2020, og regjeringen skylder på manglende rekruttering:

«Målsetningen om en områdestruktur på 42 000 mannskaper er ikke oppnådd. Det er spesielt utfordrende å fylle opp strukturen i Finnmark, noe som skyldes et lavt rekrutteringsgrunnlag. For å tilpasse  områdestrukturen til den reelle situasjonen anbefaler regjeringen en reduksjon fra dagens plantall på 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper innen 2020.»

Sjefen for Heimevernet får et helhetlig ansvar som styrkesjef lokalisert til Terningmoen. Det etableres et nasjonalt territorielt ledelseselement (Nasjonal territoriell kommando, NTK) for taktisk ledelse av Heimevernets styrker, heter det. Läs artikel