Britene skal bli verdensledende militærmakt, dn.no

Per Erik Solli, seniorrådgiver/Nord universitet

Denne uken lanserte statsminister Boris Johnson britenes mest radikale langtidsplan for sikkerhets- og forsvarspolitikk siden den kalde krigen.

Strategidokumentet «Global Britain in a Competitive Age» er tverrdepartementalt og inkluderer også utenriks- og utviklingspolitikk. Sikkerhet og forsvar er satsingsområder i den nye policyen og er ment å sikre grunnlaget for stabil global handel og økonomi.

For Norge er det av spesiell interesse hvordan Storbritannia vil bidra til fremtidig sikkerhet og forsvar i Nord-Europa generelt og Nord-Atlanteren spesielt. Også hvilke veivalg britene vil ta innen kampflyprogrammet er av betydning.[…]

I begynnelsen av neste uke vil regjeringen følge opp den nye politikken og globale strategien med en radikal plan for å modernisere forsvaret. Finansieringen tar utgangspunkt i en spesiell kombinasjon av en betydelig budsjettøkning og signifikante kutt i eksisterende forsvarsstruktur. Ifølge forhåndslekkasjer vil størrelsen på den britiske hæren bli redusert og eldre systemer i flyvåpenet skal fases ut. Samtidig vil britene etablere nye avdelinger som «National Cyber Force» og «Royal Air Force Space Command» for å håndtere tidsaktuelle utfordringer og nye oppgaver. […]

I motsetning til fjernere strøk er sikkerhetssituasjonen i Nord-Europa mer direkte knyttet til beskyttelse og forsvar av Storbritannia. For sikkerhet i nord har britene et helhetlig perspektiv og ser Nord-Atlanteren- og Østersjøen-regionene i sammenheng. Britene ønsker i økende grad å bruke «Joint Expeditionary Force» (JEF) – et partnerskap med Norge, Sverige, Finland, Danmark, Nederland og de tre baltiske landene – som verktøy for operasjoner. Läs artikel