Brigadledningsförmågan övas i Enköping, forsvarsmakten.se

Idag startar arméns stabs- och sambandsövning, ASSÖ 18, i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till ökad brigadförmåga i Försvarsmakten.

ASSÖ 18 ska stärka brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Ledningsstridsskolan, LedSS, har därför skapat en övning som låter brigadstaben fältgruppera och leda brigaden när den strider mot en motståndare på marken. Under övningen kommer brigadstaben att omgruppera till flera olika platser runt Enköping.[…]

När övningen är slut ska brigadstaben ha övat sig i att slå en framryckande motståndare samtidigt som den samordnat logistik, sjukvård och underrättelseinhämtning i sitt område.Läs pressmeddelande