Bör sverige bli medlem i Nato? Ingemar Folke i Norrbottenskuriren

På övningsområdet i Vidsel får främmande makter numera öva bombfällning och annat som kan behöva övas inför ett krig. Försvaret har fått rätt att tillfälligt spärra av stora områden långt ifrån Vidsel i samband med sådana övningar.

Så var det inte fram till den 1 juli 2010. Då fick försvaret och Försvarets materielverk (FMV) bara låta främmande makter öva inför fredsfrämjande verksamhet. Försvaret fick utestänga svenska medborgare för att låta främmande makt öva, bara ifall det handlade om utbildning inför fredsfrämjande aktiviteter.Läs artikeln.