Bønder og arbeidere, hand i hand, nof.no

Dag Leraand, journalist fra bl.a. Arbeiderbladet og Utvikling (Norad)

Historien gjentar seg aldri. Men noe ligner. I hvert fall på overflata. Som den politiske konstellasjonen bak regjeringa i 2021 – og 1935.

Norge anno 2021: Arbeiderpartiet og Senterpartiet danner regjering. Det er en koalisjon av gamle kjente. Senterpartiet inntar Forsvarsdepartementet.
Norge anno 1935: Arbeiderpartiet danner regjering med støtte fra Bondepartiet, Senterpartiets forløper. Bondepartiet inntar Forsvarsdepartementet.

Bondepartiet og Arbeiderpartiet står milevis fra hverandre i norsk politikk på 1920- og 30-tallet. Ikke desto mindre: I 1935 sørger Bondepartiet for at Arbeiderpartiet kan danne regjering. Partiene inngår kriseforliket. By og land skal gå hand i hand. Og i 2021, tas hele landet igjen i bruk!

Statsminister Johan Nygaardsvold utpeker sin forsvarsminister. Det er en bombe: Oscar Torp! Det hører til norgeshistoriens ironier at det er først nå, under antimilitaristen Torp fra det antimilitaristiske Arbeiderpartiet, at Forsvaret, omsider, rustes opp. I lys av nazistenes frammarsj i Tyskland; inn mot storkrigen. De borgerlige partiene har latt Forsvaret forvitre etter den første verdenskrigen. Läs artikel