Boken om kvinnan i armén, svenska.yle.fi

Fackboksförfattaren Kaisa-Maria Tölli rörde om rejält i grytan nyligen med sin bok ”Störning – kvinna i lumpen”. Feedbacken har varit riklig, och till stora delar god. Men alla tyckte inte om att boken publicerades.

Kaisa-Maria Tölli satte med en gång fart på värnpliktsdiskussionen i Finland med sin bok. I den lyfter hon fram ojämlikhet och problem som kvinnor som tjänstgör upplever. Löjtnanten i reseven skriver bland annat att mobbning är vanligt och att de rikliga belastningsskadorna inte tas på allvar. Boken har kommenterats i insändare och i kommentarer på webben. Alla har inte varit entydigt positiva.

– På en del debattforum har det skrivits att ”vad far du då dit för om du en gång ska gnälla”, säger Tölli nu. […]

Feedbacken har till stora delar varit saklig och god. I innehållet finns däremot en del överraskningar. En del kvinnor, som gått armén, har upplevt att boken försvagar de kvinnliga beväringarnas ställning, trots att meningen med boken var den motsatta.

– En del kvinnliga beväringar har varit mycket kritiska. De har haft ett behov att visa att ”jag inte upplevde diskriminering eller trakasserier, varför skrivs sådant här?” Läs artikel