Blir Finland ett amerikanskt vapenlager? hbl.fi

Gustav Wickström, Åbo

Efter president Alexander Stubbs uttalande nyligen i Yles Morgonettan är vi tvungna att se sanningen i vitögat. Han anser det nämligen vara desto bättre för Finland, ju mer vapen USA lagrar i vårt land. När Finland gick med i Nato konstaterade president Putin att Ryssland, som en motåtgärd, får lov att förstärka sitt militära försvar längs gränsen mot Finland. Nu önskar vår president ytterligare skärpa vår ansträngda relation till vårt östra grannland. […]

Föregående regering beslöt 2021 att ersätta våra nuvarande sextiofyra Hornet-jaktplan med lika många, hypermoderna F-35 jaktplan, också de tillverkade i Förenta staterna. De här planen kan utrustas med missiler och med hjälp av dem användas till anfall långt utanför vårt lands gränser. Redan det här kommer att utgöra ett betydande militärt hot mot Ryssland. Att därtill tillåta, och till och med uppmuntra, USA att placera vilka vapen som helst på de områden i vårt land, som våra myndigheter inte längre har insyn i, är att utmana ödet.

President Stubb tycks utgå från att Finlands och USA:s intressen alltid sammanfaller, men det stämmer inte. Förenta staterna har stora ekonomiska och militära intressen runt om i världen och kan vid behov sträva till att utnyttja vårt land för att befrämja dem. Vår försvarsmakt finns emellertid till enbart för att försvara vårt land och får aldrig bli en spelknapp i stormaktspolitiken.

Om presidenten går in för att, i vått och torrt, stödja amerikanska intressen, faller det på regeringen att se till att vi för en genomtänkt och balanserad utrikespolitik. Läs artikel