Blekingekusten stängd, forsvarsmakten.se

För en ovan kan Blekinge skärgård uppfattas som liten och lätt att passera, men skenet bedrar. För större fartyg finns det nämligen bara några få leder in till örlogsstaden Karlskrona, där viktig infrastruktur återfinns, eller till den viktiga hamnen i Karlshamn. Den som kontrollerar lederna, är den som avgör vem som får passera in till dessa hamnar.

De enda förband i Sverige som kan lösa den uppgiften i skärgårdsterräng, är andra amfibiebataljonen tillsammans med 17:e bevakningsbåtkompaniet. Tillsammans med flottan, som utövar kontroll längre ut, kommer en motståndare få det svårt att ta sig in till det område marinen kontrollerar. Genom att kombinera amfibieförband med enheter från flottan och flygvapnet stängs, under övning Swenex, Blekinge skärgård för motståndaren. Läs pressmeddelande