– Blått lys for Bardufoss, aldrimer.no

Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen.

Han mener mandagens statusrapport er grundig, og tenker man får til mye tross gitte, trange rammer.

– Gitt at alle de store partiene på Stortinget har fattet vedtak om å 2 prosents økning, er det vanskelig å forstå at ikke studien fikk i oppdrag å vurdere en landmaktstruktur med økte rammer. Langtidsplanens rammer fører uunngåelig til at Hæren forblir så liten, at den ikke vil ha nevneverdig utholdenhet, og dermed heller ikke militær verdi, annet enn som ledd i større allierte formasjoner, sier Børresen. Det største, dristige valget mener han er å anbefale å stanse den pågående oppgradering av Hærens stridsvogner, og erstatte de tunge stridsvognene med en lettere utgave, en såkalt panserjager.

– Dermed har man gått rett inn i den betente striden innad i Hæren om en tung eller lett hær, og har statt stilling for en lett mekanisert hær. Personlig mener jeg at man vektlegger kvalitet i form av teknologi i for stor grad, og kvalitet i form av volum i for liten grad, sier Børresen…

– Forsvarets viktigste oppgaver er å forhindre krig. Jeg tror blant annet valget skyldes at man legger et for snevert avskrekkingsbegrep til grunn, at Forsvarets evne til avskrekking skal være proporsjonal med Forsvarets ildkraft. Det er etter mitt skjønn en litt for enkel tilnærming, sier Børresen. Läs artikel

Landsmaktsrapporten kan läsas här.