”Bistånd och militära aktioner ska hållas isär”, dn.se

Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete, Pierre Schori, tidigare minister för migrations- och asylfrågor, Maud Edgren-Schori, kontaktperson för ensamkommande samt Carl Tham, tidigare chef för Sida och minister för högre utbildning

I efterskalvet till det överraskande amerikanska militära uttåget från Afghanistan kommer tidigare militära strategier och politiska argument att hamna på historiens sophög. För svensk del måste lärdomar dras av ett mångårigt krig under Nato-flagg och utan påtagliga resultat.

En viktig förklaring till misslyckandet är den bakomliggande Pentagondoktrinen från Vietnamkriget om militärt-civilt samarbete i så kallade ”strategiska byar”, som i Afghanistan benämndes Provincial reconstruction team (PRT).

Svenska Afghanistankommittén, genom sin medarbetare Lasse Bengtsson i Kabul, talade klarspråk redan för drygt tio år sedan (debattartikel i Aftonbladet den 10 mars 2011): Utan stöd från befolkningen kan inte ens Afghanistankommittén fortsätta att arbeta. På frågan om vi behöver stöd av militären, så svarar vi nej. Tvärtom – en sammanblandning mellan den militära insatsen och vår vore förödande.” Läs artikel