Beväringarna nöjda med utbildningen – andelen avbrott stabilt, puolustusvoimat.fi

Försvarsviljan, tillfredsställelsen med armétiden och förmännen samt tilliten till truppens prestationsförmåga i krig hos de beväringar som hemförlovades i december 2019, ligger på en hög nivå. Även bland dem som avbrutit tjänstgöringen vilar försvarsviljan och tillfredsställelsen med förmännen samt atmosfären vid grundenheten på en god nivå.

Enligt slutenkäten för de beväringar som hemförlovades i december 2019 höjdes försvarsviljan en aning (4,2 -> 4,3) samt nivån för förnöjsamheten med stampersonalen (4,3) samt armétiden (4,2) har bibehållits på en hög nivå. Tilliten till truppens prestationsförmåga i krig låg på 3,9 samt tjänstgöringsmotivationen 3,8. Officersaspiranterna fick betyget 4,1 och gruppcheferna 3,9. Slutenkätens skala är 1-5. Läs artikel