Besvärande Nato-debatt, Carl Björeman

Allan Widman skriver på DN Debatt (19/12) att ”Nato-debatten allt mer besvärande för S”. Han åberopar juridiska argument. Det finns till att börja med anledning att erinra Widman och läsekretsen om några ord, som Erik Scavenius, dansk utrikesminister under första och andravärldskriget, lämnat eftervärlden till begrundan: ”Politik er ikke jura, heller ikke udenrikspolitik. Den maa hvile paa erkendelse af de faktisk bestaaende magtforhold.”

För det andra har Widman rätt i att Ssocialdemokraternas Nato-debatt blir allt mer besvärande för partiet. Men det blir den även för Widman och den Nato-lobby, i vilken denne framträder som en lika enveten som ensidig propagandist. Både Widman och S bortser från de rådande styrkeförhållandena. Widman tror uppenbarligen på att Natos formidabla vapenmakt kan göra sig gällande i nuläget och under den närmaste tiden. Men Nato är en gammal slägga. (Aftenposten 2/12

Med andra ord: Nato är verkanslöst mot de metoder som Ryssland använt till exempel mot Krim. S har aningslöst fallit undan för Nato-lobbyns propaganda och bundit försvarsmakten vid ineffektiv organisation och rekryteringsmetod . S, Widman och Nato-lobbyn är i akut behov av att ompröva sättet att föra Nato-debatt.

Carl Björeman är pensionerad generallöjtnant