Besked från Finlands försvarsminister – inget Patriotköp, frivarld.se

Yrsa Grüne-Luoma, frilansjournalist och tidigare utrikes- och säkerhetspolitisk kommentator i Hufvudstadsbladet i Helsingfors

[…] Regeringens utrikespolitiska redogörelse är avbetad, i turen står den försvarspolitiska redogörelsen som borde vara klar att överlämnas till riksdagen om några veckor. Mycket lite har avslöjats om innehållet, trots att försvarsminister Antti Kaikkonen ofta låtit sig intervjuas av Yle.

I en av dessa sändningar i början av december ställde Yle-journalisten en fråga om de Patriot-missiler som Sverige kommer att skaffa kan bli aktuella att ingå i samarbetet mellan Finland och Sverige inom ramen för det finsk-svenska integrerade försvarssamarbetet. Kaikkonen sade att Finland för tillfället har brister när det gäller att bemöta hot från till exempel fientliga missiler men att Patriot inte är aktuella för Finlands del. Kaikkonen nämnde dock att försvaret som bäst håller på att utveckla luftvärnssystemet som helhet.

Det fick undertecknad att reagera och ställa en fråga om saken till Kaikkonen. Försvarsministern ställde inte upp på en intervju men svarade på följande fråga per e-post:

Sverige skaffar Patriot-missiler. Finland ersätter uttjänta BUK-missiler med en luftvärnsförmåga på hög höjd. Enligt tidningen Iltalehti är alternativen 5. Stämmer detta och när ska detta system vara klart? Varför har här blivit/lämnats en öppning, eftersom denna förmåga för tillfället helt och hållet finns bara hos Hornet-planen?

Och så här svarar försvarsministern (något förkortat, hänvisningarna till regeringsprogrammet har lämnats bort):

”Jaktplan med multipel avvärjningsförmåga och luftvärnsförmågan på hög höjd kompletterar varandra. Ingendera kan ersätta den andra inom den helhet som luftvärnet består av. […]

På frågan om Patriot-missilerna svarar försvarsministern alltså inte. I tv-intervjun i början av december sade Kaikkonen att Finland inte har några som helst planer på att skaffa Patriot-missiler. Det är för dyrt, den förmåga man nu satsar på ryms inom försvarsbudgeten. Läs artikel