Beroendet av rysk olja minskar, svd.se

En sammanställning som Energimyndigheten gjort för TT:s räkning visar att andelen råolja som importerats från Ryssland minskat kraftigt de senaste åren. För tio år sedan motsvarade importen från Ryssland drygt hälften av vår inhemska användning, men i dag är siffran bara nio procent.

Samtidigt har importen från vår västliga granne Norge stadigt ökat. Förra året var 73 procent av all råolja som importerades därifrån. Det kan jämföras med 21 procent år 2011. Det tredje största importlandet är USA med sju procent.

Omviktningen mot mer Nordsjöolja bestäms av företagen som importerar olja till Sverige. Läs artikel