Bemanningen avgörande fråga för svenskt försvar, pwc.se

Framtidens Försvar , Almedalen

I Johan Wiktorins kommentar framkom att han anser att den operativa förmågan i det svenska försvaret ökar svagt. Den största öknningen sker inom luftstridskrafterna och svagare inom mark- och marinkrafterna. Bemannningen är den avgörande frågan för en fortsatt ökning. Värnpliktsfrågan får exempelvis inte gå fel. Sen finns det överlag för lite material i våra lager. Det är också viktigt för oss att lära oss samarbeta med andra länder eller organisationer.

– Vår operativa förmåga måste alltid jämföras med en potentiell motståndare. När vi till exempel öppnar Gotlands regemente, så startar Ryssland två arméer. Samma problem gäller i stora delar av Europa, där stormakterna har tappat väldigt mycket. Dessutom finns flera tecken på att USA:s överbefälhavare (presidenten) skulle tveka inför att blanda sig i en militär konflikt i den här delen av världen. Vi behöver kunna skydda oss själva, kommenterar Johan Wiktorin.

Slutligen var båda experterna ense om att det sas mycket bra från politikerhåll, men att det inte tillfördes några större reella resurser. Det, i kombination med ett sannolikt osäkert parlamentarisk läge efter valet, gör framtiden för det svenska försvaret svår att sia om. Läs referat