Bekymrade utrikesministrar anser att bollen ännu är hos Iran gällande det internationella kärnavtalet, svenska.yle.fi

Under måndagen informerade det internationella atomenergiorganet IAEA att Iran har överskridit gränsen för anrikat uran.

På tisdag publicerade Frankrike, Tyskland, Storbritannien och en representant från EU en kommuniké där det framgår att länderna är mycket oroade över Irans agerande.

Kärnavtalet från 2015 som ingicks mellan Iran och de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhets råd, Tyskland och EU stipulerar att Iran får lagra upp till 300 kilogram låganrikat uran.

Iran meddelade i början av maj att de kommer dra sig ur avtalet. De hävdar att de svarar på USA:s återinförda sanktioner. I tisdagens uttalande står det att länderna är mycket oroade över överskridningen och att de inte kommer att svara på ultimatum från Irans sida. Vidare uppmanar länderna Iran att inte vidare eskalera situationen.

EU-länderna understryker IAEA:s viktiga roll gällande övervakning och genomförande av avtalet. Vidare beklagar ministrarna de sanktioner som USA har infört. EU-länderna skriver att de fortsättningsvis är förbundna till avtalet, vilket även kan innebära ett framtida lyftande av sanktioner till förmån för det iranska folket. Framtida beslut kommer fattas på basis av Irans agerande och huruvida de håller sig till avtalet från 2015 och icke spridningsavtalet. Eu-länderna uppmanar Iran att ta ny kurs och återgå till att följa avtalet.

I Kommunikén bedyrar länderna även att de ännu är villiga att arbeta för utökad handel med Iran. Läs artikel