Begå inte fler misstag kring försvaret, Hans Wallmark (M) och Annicka Engblom (M), blt.se

Det finns ett förslag om att Sveriges största vindkraftspark till havs ska byggas i Hanöbukten utanför Blekinge.

Utmaningen är att en sådan etablering skulle få negativa konsekvenser för försvaret. Vindkraftsparken skulle begränsa övningsmöjligheterna, leda till fördyringar och till och med att verksamhet eventuellt skulle behöva flytta. Regeringen måste därför omsorgsfullt granska konsekvenserna för försvaret innan beslut kan tas.

Försvarsmakten har tagit fram ett underlag om vad en vindkraftsetablering i Hanöbukten skulle innebära. Det hemligstämplade underlaget har begärts ut av oss. Läs artikel