Befäl: ”Vi behöver alla värnpliktiga vi kan skrapa ihop”, tv4.se

Efter Rysslands invasion av Ukraina höjs nu allt fler röster om att Sverige måste utöka sitt försvar. Regeringen har tillkännagivit en ökning av försvarets budget till två procent av BNP. En del i det bör vara att den svenska värnplikten utökas ytterligare så fler gör värnplikt anser befäl inom försvaret.

– Det sker väldigt mycket nu i Försvarsmakten med tillförsel av ny material, ny utrustning, nya förband och då behövs alla värnpliktiga som vi överhuvudtaget kan skrapa ihop, säger Mikael Wassdahl, chef för Fältjägargruppen i Östersund. Läs artikel