Bawar Ismail: Försvarsmakten ska inte rikta vapen mot civila svenskar, Gefle Dagblad

En moderat riksdagsmotion om att sätta in militär i socialt utsatta områden har fått stor uppmärksamhet. Ledarsidan är starkt kritiskt till förslaget.

Några moderater är inne på att använda militära medel. Gävleborgs moderata riksdagsledamot Lars Beckman har skrivit under en motion till riksdagen om att militären ska få sättas in i otrygga områden när polisens resurser inte räcker till.

”Min absoluta uppfattning är att Sverige skall använda samhällets alla resurser för att bekämpa de kriminella gängen. Därför borde det undersökas om militärer under ledning av polisen skulle kunna utföra vissa polisiära uppgifter, såsom till exempel upprätthållande av allmän ordning och vissa bevakningsuppgifter. Dessa militärer borde få genomgå en kortare utbildning för dessa uppgifter” står det att läsa i motionen som är underskriven av ytterligare 19 andra moderater…

Men att sätta in militär i utsatta stadsdelar? Det är helt fel väg att gå.

Dels för att det rubbar uppdragsindelningen mellan försvarsmakten och ordningsmakten. Försvarsmakten ska sköta Sveriges försvar. Det är polisen som ska upprätthålla lag och allmän ordning. Försvarsmakten ska helt enkelt inte rikta vapen mot civila svenskar i brottsutsatta stadsdelar. En sådan uppdelning borde vara självklar i en liberal demokrati och rättsstat. Läs ledaren