Båtplutonerna kan skärgården utantill, nt.se

Hans Stigsson

Hemvärnet finns inte bara i land utan också till sjöss. Båtplutonerna är oumbärliga om kusten ska kunna skyddas.[…]

På övningen deltar närmare 25 personer, vilket i stort sett också motsvarar hela personalstyrkan, så uppslutningen är god. ”Men vi skulle ha plats för det dubbla” säger Jan Antoniusson, plutonchef på 314:e plutonen. För riktigt många år sedan var Hemvärnet större än vad det är i dag. Sedan krympte förbanden och slogs samman. Men Hemvärnet har alltid funnits kvar i någon form. Man har föryngrats, fått modern utrustning och växer åter.[…]

”Dessutom ska vi kunna bedriva ytövervakning, själva eller tillsammans med andra. Och fungera som skyddsvakt åt flottan” säger Antoniusson. I det senare fallet handlar det till exempel om fartyg som behöver repareras på plats. Bevakningsuppgifterna är lika viktiga till sjöss som till land och överallt en verksamhet som Hemvärnet behärskar till fullo. Läs ledaren