Bare USA har økt den militære kapasiteten i Europa, forsvarsforeningen.no

Ifølge forskning ved det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) er ikke de vesteuropesiske forsvarene vesentlig styrket siden 2017 selv om forsvarsutgiftene har økt.

– Det meste som har gitt utslag i tilgjengelige enheter og beredskap, er ting som amerikanerne har gjort. Der har det vært en påtagelig aktivitetsøkning, ifølge forskerne. Franskmennene er opptatt av Afrika, britene av Brexit og Tyskland sitter på gjerdet. Svært lite skjer, sier Robert Dalsjö ved FOI til Niclas Vent i det svenske Aftonbladet. Saken er gjengitt i en artikkel i VG.

Det forskere ved FOI har forsøkt å finne ut, er hva som faktisk kan brukes av stridsenheter og materiell. Her mener man det er det store hull hos de vesteuropeiske maktene.

– Omtrent bare halvparten av enhetene er i hovedsak oppfylt med personell og materiell. I løpet av en tremånedersperiode er bare halve krigsmaktene tilgjengelige, sier Krister Pallin, som leder forskningsprosjektet. Läs artikel