Banning Autonomous Killing, papers.ssrn.com

Mary Ellen O'Connell, Notre Dame Law School

På sidan 58 och följande i boken Lagen mot krig, som finns att ladda ner från sajten, behandlas den förbjudna företeelsen  Targeted killings – utomrättsligt dödande. Den framstående amerikanska professorn Mary Ellen O’Connell har nu skrivit i ämnet, ”Targeted Killings”, i en bok, Elgar Encyclopedia of Human Rights , som kommer att publiceras 2022. Artikeln finns redan nu att läsa här .

O’Connell klargör och bekräftar att targeted killings är en eufemism för mord. Och oavsett hur ofta till exempel USA, genom bland andra fredspristagaren och presidenten Barack Obama,  eller Israel ägnar sig åt detta mördande i fredstid och oavsett hur många folkrättsjurister från dessa länder som försöker rättfärdiga detta mördande, är FN-stadgans regler klara och tvingande. Vi rekommenderar därför ett studium av denna artikel samtidigt som man tar del av nämnda kapitel i boken. (Utgivarna)