Baltops 50, forsvarsmakten.se

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs mellan 7-18 juni i Skagerack, södra och sydöstra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Polen och de baltiska staterna.

Baltops 50 involverar stabspersonal, landstigningstrupper, ytstridsfartyg, ubåtar, stödfartyg, helikoptrar och flygplan från Belgien, Kanada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Portugal, Rumänien, Tyskland, USA och Nato.

Sverige deltar med en ubåt från Första ubåtsflottiljen, stabspersonal och en Visbykorvett från Tredje sjöstridsflottiljen, nationell övningsledning från Sjöstridsskolan, personal ur Marinbasen samt svenskkontrollerat luftrum i södra Östersjön. Läs pressmeddelande