Baltikums självständighet fyller 25 år, Gunnar Lassinantti, NSD

…Baltikum har snabbt integrerats i väst som medlemmar i Nato och EU, och måhända vänt Ryssland ryggen alltför ensidigt.

De trycker t o m på Finland och Sverige att bli medlemmar i Nato. Våra länder har andra historiska och strategiska skäl för att vara militärt alliansfria och stå utanför Nato.

Vid ett seminarium på temat Sverige, Norden och baltiska länderna i Stockholms ABF-hus förespråkade Sveriges tidigare utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och Ulf Sundqvist, tidigare statsråd och ordförande i finska SDP, fortsatt militär alliansfrihet för våra länder.

”Vi är ödesbestämda till varandra”, sa Sundqvist.

Estlands Sverigeambassadör Merle Pajula förklarade Estlands Natomedlemskap utifrån geografiska förutsättningar.

”Ryssland tar väst på allvar när väst är samlat”, hävdade Pajula.

”Vi får aldrig sluta fråga om mänskliga rättigheter och annekteringen av Krim, men också nå ut till ryska befolkningen”, sa Sveriges Estlandsambassadör Anders Ljunggren. Läs artikel